МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 


 

 

 

 Дайджест  / Центр суддівських студій 

 

Стало відомо, як та скільки цивільних справ розглянули суди

 

Найбільше скасованих становили рішення місцевих судів Закарпатської області — 50,7 % від загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку,  Чернівецької області —  43,8 % та Вінницької області — 41 %.

У розпорядження «Судово-юридичної газети» потрапили дані судової статистики щодо розгляду цивільних справ місцевими загальними судами, апеляційними судами областей і міста Києва та Касаційним цивільним судом Верховного Суду упродовж I півріччя 2018 року. 

В місцевих судах

По 71,5% — задоволено

Порівняно з аналогічним періодом 2017 року до місцевих загальних судів надійшло на 4% більше позовних заяв, заяв, скарг, подань, клопотань, судових доручень та справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства — майже 498 тис. Усього в I півріччі 2018 року на розгляді перебувало 727,7 тис. справ і матеріалів.

З них відсоток розглянутих залишається майже на рівні I півріччя 2017-го та становить 439,4 тис., або 60,4% загальної кількості справ і матеріалів, що знаходились на розгляді.

Із задоволенням позову (заяви, клопотання, подання, скарги) та виконанням судових доручень розглянуто 314 тис. справ, або 71,5% загальної кількості розглянутих справ і матеріалів.

На одного суддю за 6 місяців 2018 року у середньому припало 149 розглянутих справ.

Тривалість розгляду

Загальна тривалість розгляду цивільних справ за кількістю закінчених проваджень становила:

  • до 3 місяців включно — 309,6 тис.,
  • від 3 місяців до 1 року включно — 112,8 тис.,
  • від 1-го року до 2-х років включно — 13,5 тис.,
  • від 2-х років до 3-х років включно — 2,6 тис.,
  • понад 3 роки – 927 (Таблиця 1).

                                                                                                                                        Таблиця 1

Кількість закінчених провадженням справ

Середня тривалість розгляду справи (днів)

до 3 міс. включно

понад 3 міс. до 1 року включно

понад 1 рік до 2-х років включно

понад 2-х років до  3-х років включно

понад 3 роки

309 588

112 766

13 530

2 590

927

81

 

Найбільшу кількість справ і матеріалів, закінчених провадженням, які тривали понад 3 роки, розглянуто місцевими загальними судами Одеської (214, або 0,8%), Львівської (116, або 0,5%) та судами міста Києва (125, або 0,4%). Середній показник по Україні становить 0,2%.

Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік, становить 16,5%, що на 3% більше, ніж у I півріччі 2017-го.

Середня тривалість розгляду цивільної справи становить 81 день, що на 12 днів більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

На кінець півріччя залишилися нерозглянутими в порядку цивільного судочинства 288,2 тис. справ і матеріалів, або 39,6% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді.

Щодо 63,2 тис. справ, зокрема у зв’язку з неявкою — 31,7 тис. (з них у строк понад 2 роки — 4,7 тис. справ), на кінець звітного періоду відкладено розгляд та не закінчено провадження.

Упродовж звітного періоду місцевими судами постановлено 58 окремих ухвал у справах, що розглядалися в порядку цивільного судочинства. Судом видано на виконання 396 тис. документів.

Кількість справ окремого провадження, розглянутих за участю присяжних, становила 6,1 тис.

В апеляційних судах

У провадженні апеляційних судів у I півріччі 2018 року перебувало 55,9 тис. апеляційних скарг і матеріалів (з них надійшло у звітному періоді — 38,6 тис, що на 10,2 тис., або на 21% менше порівняно з I півріччям 2017 року).

Розглянуто понад 38 тис., або 68,1% їх  загальної кількості (зокрема задоволено — 13,3 тис.).

Основна частина справ розглядається в строк до 3 місяців включно (28,7 тис.). У строк від 3 міс. до 1 року — понад 8,7 тис., від 1 року  до 2-х років — 543; від 2 років до 3-х років — 83.

За наслідками перегляду рішень, ухвал та судових наказів судів першої інстанції за апеляційними скаргами залишено без змін 14,5 тис. судових рішень у цивільних справах, що становить 53,5% загальної кількості переглянутих рішень, ухвал та судових наказів.

На одного суддю у середньому припадає 55,6 розглянутих справ.

Середня тривалість розгляду справи становила 63 дні, що на 11 днів більше, ніж у I півріччі 2017-го.

Скільки рішень скасували апеляційні суди

Кількість судових рішень місцевих судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку впродовж звітного періоду, становила понад 12,6 тис., або 46,5% загальної кількості судових рішень, переглянутих за апеляційними скаргами.

Із загальної кількості переглянутих рішень у цивільних справах за апеляційними скаргами (18,2 тис.) скасовано 6,5 тис. рішень, або 35,6% (у I півріччі 2017-го — 34,7%), змінено 1,5 тис. рішень або 8%.

Найбільшу кількість скасованих становили рішення місцевих судів Закарпатської області — 50,7% від загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку,  Чернівецької області —  43,8% та Вінницької області — 41%.

Найменшу кількість скасованих становили рішення місцевих судів Одеської області — 28,4% від загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку, Тернопільської області — 29,1% Луганської області — 30%.

Кількість ухвал (судових наказів) місцевих судів, скасованих або змінених в апеляційному порядку, становила 4,7 тис., або 52,4 % загальної кількості переглянутих.

Із загальної кількості переглянутих ухвал у цивільних справах (судових наказів) за апеляційними скаргами скасовано 4,5 тис. ухвал (судових наказів), що становить 50,9% загальної кількості переглянутих. Змінено 127 ухвал, або 1,4%.

Найбільшу кількість скасованих становили ухвали (судові наказ) місцевих судів Луганської області — 74,4% загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку, Закарпатської області — 66,8% та Вінницької області — 63,5%.

Найменшу кількість скасованих становили ухвали (судові наказ) місцевих судів Волинської області — 38,4% загальної кількості переглянутих в апеляційному порядку, Львівської області — 43,9% та Чернігівської області — 45,7%.

Кількість нерозглянутих апеляційних скарг та матеріалів у I півріччі 2018-го становила 17,8 тис., або 31,9% апеляційних скарг та матеріалів, що перебували в провадженні.

Таблиця 2

Скасовано рішень місцевих загальних судів у цивільних справах за апеляційними скаргами у І півріччі 2018 року

з/п

Найменування

регіону

Переглянуто рішень

місцевих загальних судів за апеляційними скаргами

(усього)

З них скасовано

рішень

Питома вага, % *

1.

Вінницька

585

240

41

2.

Волинська

353

113

32

3

Дніпропетровська

1 986

664

33,4

4.

Донецька

739

246

33,3

5.

Житомирська

489

195

39,9

6.

Закарпатська

454

230

50,7

7.

Запорізька

1 095

340

31,1

8.

Івано-Франківська

402

149

37,1

9.

Київська

1 108

421

38

10.

Кіровоградська

516

191

37

11.

Луганська

277

83

30

12.

Львівська

1 026

419

40,8

13.

Миколаївська

500

165

33

14.

Одеська

1 219

346

28,4

15.

Полтавська

694

244

35,2

16.

Рівненська

482

169

35,1

17.

Сумська

576

200

34,7

18.

Тернопільська

292

85

29,1

19.

Харківська

1 356

480

35,4

20.

Херсонська

406

156

38,4

21.

Хмельницька

541

182

33,6

22.

Черкаська

505

170

33,7

23.

Чернівецька

324

142

43,8

24.

Чернігівська

423

141

33,3

25.

м. Київ

1 895

724

38,2

УСЬОГО:

18 243

6 495

35,6

* кількості переглянутих за апеляційними скаргами рішень місцевих загальних судів, ухвалених в кожному окремому регіоні

Таблиця 3

Скасовано ухвал (судових наказів) місцевих загальних судів у цивільних справах за апеляційними скаргами у І півріччі 2018 року

з/п

Найменування

регіону

Переглянуто ухвал (судових наказів)

місцевих загальних судів за апеляційними скаргами

(усього)

З них скасовано

ухвал (судових наказів)

Питома вага, % *

1.

Вінницька

312

198

63,5

2.

Волинська

164

63

38,4

3

Дніпропетровська

918

513

55,9

4.

Донецька

270

143

53

5.

Житомирська

237

127

53,6

6.

Закарпатська

274

183

66,8

7.

Запорізька

528

275

52,1

8.

Івано-Франківська

195

100

51,3

9.

Київська

513

257

50,1

10.

Кіровоградська

170

89

52,4

11.

Луганська

86

64

74,4

12.

Львівська

528

232

43,9

13.

Миколаївська

249

135

54,2

14.

Одеська

730

343

47

15.

Полтавська

300

150

50

16.

Рівненська

173

89

51,4

17.

Сумська

156

75

48,1

18.

Тернопільська

159

81

50,9

19.

Харківська

624

301

48,2

20.

Херсонська

204

103

50,5

21.

Хмельницька

218

102

46,8

22.

Черкаська

230

119

51,7

23.

Чернівецька

118

68

57,6

24.

Чернігівська

138

63

45,7

25.

м. Київ

1 408

661

46,9

УСЬОГО:

8 902

4 534

50,9

 

* кількості переглянутих за апеляційними скаргами ухвал (судових наказів) місцевих загальних судів, ухвалених в кожному окремому регіоні

Навантаження на суддю КЦС за місяць — 286 справ і матеріалів

У I півріччі 2018 року на розгляд до Касаційного цивільного суду надійшло 39,3 тис. касаційних скарг, цивільних справ, апеляційних скарг, заяв за нововиявленими та виключними обставинами, подань про визначення підсудності, із яких кількість справ і касаційних скарг, переданих з ВССУ на розгляд КЦС — понад 27 тис.

Розглянуто 11,5 тис. касаційних скарг, справ, заяв, подань (з урахуванням повернених), або 28,1% тих, що перебували на розгляді.

Залишок нерозглянутих касаційних скарг, справ, заяв та подань становить 29,3 тис., або 71,3% тих, що перебували на розгляді у КЦС, із них 1,4 тис. залишено без руху і надано строк для усунення недоліків.

За півріччя 280 справ було передано на розгляд Великої Палати Верховного Суду, після розгляду нею повернуто 9 справ.  Кількість окремих думок, ухвалених суддями КЦС, становила 38.

Упродовж I півріччя 2018 року в КЦС фактично здійснювали правосуддя 25 суддів. Навантаження на одного суддю КЦС за один робочий день становило майже 12 справ  і матеріалів, за один місяць — 286 справ і матеріалів.

Середня кількість справ і матеріалів, що перебували на розгляді в розрахунку на одного суддю становила майже 1 574, а середня кількість розглянутих справ і матеріалів на одного суддю склала 462.

На розгляді у КЦС (з урахуванням не розглянутих на початок звітного періоду скарг і справ) знаходилося 41 тис. касаційних скарг і справ. Розглянуто (з урахуванням повернених) 11,4 тис. касаційних скарг, або майже 28 % тих, що знаходились на розгляді. За результатами розгляду 2,3 тис. касаційних скарг було відмовлено у відкритті касаційного провадження, із них у 505 скаргах — на підставі пункту 5 частини 2 статті 394 Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК); повернено з різних підстав майже 2 тис. скарг, або 4,7% тих, що знаходились на розгляді. Залишилося нерозглянутими 29,2 тис. касаційних скарг у цивільних справах.

За результатами судового розгляду колегіями у складі п’яти суддів скасовано понад 2 тис. судових рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що становить 5,2 % касаційних скарг, поданих у звітному періоді (39,1 тис.); змінено 70 судових рішень.

Із загальної кількості скасованих судових рішень:

  • 1 127 (55%) — з направленням справи на новий розгляд;
  • 413 (20,2%) — із залишенням в силі рішення суду першої інстанції;
  • 401 (19,6%) — із ухваленням нового рішення;
  • 36 (1,8%) — із закриттям провадження у справі/залишенням заяви без розгляду;
  • 2 судових рішення скасовано із направленням справи для продовження розгляду.

Протягом звітного періоду у майже 5 тис. справ (12,7% тих, що надійшли на розгляд) судове рішення було залишено без змін.

Чиї рішення скасовував КЦС?

Найбільший відсоток скасованих упродовж I півріччі 2018 року в касаційному порядку рішень становлять відповідні судові рішення, ухвалені судами Закарпатської (25,1% зареєстрованих проваджень за касаційними скаргами, що надійшли до КЦС на рішення судів), Івано-Франківської  (21,2%), Чернівецької (20%) та Київської (19,7%) областей.

Найменший відсоток скасованих рішень становлять рішення, ухвалені судами Кіровоградської (11,3%), Волинської (10,2%), Луганської (9%) та Донецької (8,5%) областей. Середній показник скасованих рішень, ухвалених судами першої і апеляційної інстанцій, становить 15,6  (таблиця 4).

 

Таблиця 4

Скасовано рішень судовими палатами КЦС у І півріччі 2018 року (у розрізі регіонів)

 

Регіон

Кількість зареєстрованих проваджень за касаційними скаргами, що надійшли на рішення судів*

Скасовано  рішень

Питома

вага, %**

Вінницька

322

58

18,0

Волинська

177

18

10,2

Дніпропетровська

943

174

18,5

Донецька

436

37

8,5

Житомирська

264

49

18,6

Закарпатська

219

55

25,1

Запорізька

554

80

14,4

Івано-Франківська

259

55

21,2

Київська

564

111

19,7

Кіровоградська

256

29

11,3

Луганська

199

18

9,0

Львівська

562

100

17,8

Миколаївська

228

33

14,5

Одеська

673

125

18,6

Полтавська

365

54

14,8

Рівненська

247

44

17,8

Сумська

183

28

15,3

Тернопільська

145

19

13,1

Харківська

781

121

15,5

Херсонська

198

32

16,2

Хмельницька

226

38

16,8

Черкаська

288

55

19,1

Чернівецька

165

33

20,0

Чернігівська

197

27

13,7

м. Київ

1 287

211

16,4

Усього:

9 738

1 604

16,5

 

*- у межах провадження може бути одна та більше касаційних скарг

**- кількості зареєстрованих проваджень за касаційними скаргами, що надійшли до КЦС ВС, на рішення судів кожного окремого регіону

За касаційними скаргами, що надійшли на постанови суду апеляційної інстанції, у звітному періоді було зареєстровано 2,8 тис. проваджень. За результатами перегляду 19 (0,7%) постанов було скасовано.

У звітному періоді скасовано 340 (11,9%) ухвал касаційних скарг, поданих до КЦС на ухвали суду першої та апеляційної інстанцій  (2,9 тис.) у I півріччі 2018 року; 5 ухвал було змінено.

Найбільший відсоток скасованих в касаційному порядку упродовж I півріччя 2018 року ухвал становлять відповідні судові рішення, постановлені судами Луганської області (18,5%) зареєстрованих проваджень за касаційними скаргами, що надійшли до КЦС на ухвали судів, Івано-Франківської області (18 %) та Чернівецької області (17,8%).

Найменший відсоток скасованих ухвал становлять ухвали, постановлені судами Волинської (4,3%), Черкаської (3,1 %) та Донецької (2,4%) областей. Середній показник скасованих ухвал, постановлених судами, становить 10,6% (таблиця 5).

 

Таблиця 5

Скасовано ухвал судовими палатами КЦС у І півріччі 2018 року (у розрізі регіонів)

 

Регіон

Кількість зареєстрованих проваджень за касаційними скаргами, що надійшли на рішення судів*

Скасовано  ухвал

Питома

вага, %**

Вінницька

93

12

12,9

Волинська

92

4

4,3

Дніпропетровська

249

30

12,0

Донецька

84

2

2,4

Житомирська

85

9

10,6

Закарпатська

65

7

10,8

Запорізька

121

9

7,4

Івано-Франківська

61

11

18,0

Київська

135

15

11,1

Кіровоградська

50

7

14,0

Луганська

27

5

18,5

Львівська

214

28

13,1

Миколаївська

82

6

7,3

Одеська

239

28

11,7

Полтавська

89

9

10,1

Рівненська

106

9

8,5

Сумська

44

3

6,8

Тернопільська

39

6

15,4

Харківська

186

22

11,8

Херсонська

54

7

13,0

Хмельницька

55

9

16,4

Черкаська

64

2

3,1

Чернівецька

36

4

11,1

Чернігівська

45

8

17,8

м. Київ

540

88

16,3

Усього:

2 855

340

11,9

*- у межах провадження може бути одна та більше касаційних скарг

**- кількості зареєстрованих проваджень за касаційними скаргами, що надійшли до КЦС ВС, на рішення судів кожного окремого регіону

Серед розглянутих касаційних скарг за категоріями цивільних справ більшість становлять справи позовного провадження, зокрема спори, що виникають з договорів (майже 4 тис. справ, або 40,3% справ позовного провадження), із них 1,8 тис. — справи, що виникають з договорів позики, кредиту, банківського вкладу (45% усіх переглянутих справ зі спорів, що виникають з договорів). Розглянуто значну кількість справ про відшкодування шкоди (1,3 тис., або 13%), спорів, що виникають із трудових правовідносин (946, або 9,6%), спорів, що виникають із сімейних правовідносин (810, або 8,2%), спорів, що виникають із житлових правовідносин (623, або 6,3%), спорів, що виникають із земельних правовідносин (607, або 6%), спорів про право власності та інші речові права (510, або 5,2%).

На кінець звітного періоду перебувають на розгляді 29,3 тис., касаційних скарг і справ, або 71,4% тих, що перебували на розгляді.

На розгляді КЦС упродовж I півріччя 2018 року знаходилось 49 заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. За результатами розгляду 21 заяву повернено, у 14 — відмовлено у відкритті провадження, у одній заяві здійснено перегляд судового рішення; 13 заяв залишились нерозглянутими.

У звітному періоді на розгляд КЦС надійшло 69 подань про визначення підсудності, з них 65 розглянуто.

В порядку частини 2 статті 351 ЦПК у І півріччі 2018 року на розгляд КЦС ВС надійшло 38 апеляційних скарг на ухвали суду апеляційної інстанції щодо рішень третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу, серед яких більшість складають ухвали щодо рішень третейських судів (27). Із загальної кількості апеляційних скарг, які надійшли на розгляд у звітному періоді, розглянуто 7 справ по суті апеляційної скарги та одне судове рішення скасовано, у задоволенні 6 скарг відмовлено та судові рішення залишено без змін; на кінець звітного періоду не розглянуто 31 справу.

Наталья Мамченко

Джерело: sud.ua
03.08.2018

Сьогодні
22 липня 2019

Анонс подій:

 

 


Архів заходів Центру>>


Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

Архів публікацій>>


Вийшов новий номер Віснику Центру суддівських студій присвячений монiторингу доступностi, ефективностi та неупередженостi правосуддя в Українi


 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація