МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

 Дайджест  / Центр суддівських студій 

 

Акт ВРП: Щодо конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 

Україна

Вища рада правосуддя

Рішення

Київ

17.03.2020                                                                                                                                              № 793/0/15-20

Щодо конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Вища рада правосуддя діє в Україні відповідно до статті 131 Конституції України. Статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя відповідно до статті 2 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначаються Конституцією України, цим Законом та Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Положеннями пункту 201 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» до повноважень Вищої ради правосуддя віднесено призначення та звільнення з посад членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України згідно з частиною першою статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX) входять дванадцять членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.

Статтею 95 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено, що призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до вимог частини другої статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищою радою правосуддя 10 грудня 2019 року затверджено Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі – Положення).

Рішенням від 12 грудня 2019 року Вища рада правосуддя оголосила про початок конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Відповідно до статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищою радою правосуддя для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України утворюється конкурсна комісія та затверджується її персональний склад.

До складу конкурсної комісії входять:

1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;

2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної відповідно до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд».

Порядок отримання Вищою радою правосуддя пропозицій від міжнародних та іноземних організацій щодо осіб із числа міжнародних експертів визначається положенням про конкурс.

Відповідно до Положення засідання конкурсної комісії є повноважним, якщо у ньому бере участь більше половини загального складу конкурсної комісії, за умови, що три члени конкурсної комісії є міжнародними експертами.

Голова конкурсної комісії обирається на першому засіданні.

Стаття 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що регламент роботи конкурсної комісії ухвалюється членами комісії на її першому засіданні.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх членів конкурсної комісії, за умови що три особи з числа тих, які проголосували за це рішення, є міжнародними експертами.

20 грудня 2019 року Рада суддів України ухвалила рішення № 101, яким обрала до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Марченко О.В., Моніча Б.С., Остапука В.І.

У строк, визначений пунктом 3.7 Положення, міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії надіслано не було.

Вища рада правосуддя рішеннями від 16 січня та від 4 лютого 2020 року продовжувала строк для надсилання суб’єктами формування складу конкурсної комісії – міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, пропозицій стосовно кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також строк подання кандидатами з числа міжнародних експертів, запропонованими до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, документів на підтвердження відповідності вимогам законодавства і Положення.

10 березня 2020 року закінчився строк надсилання суб’єктами формування складу конкурсної комісії – міжнародними та іноземними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, пропозицій стосовно кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та строк подання документів кандидатами з числа міжнародних експертів, встановлений рішенням Вищої ради правосуддя від 4 лютого 2020 року № 297/0/15-20.

Пропозицій щодо персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від міжнародних та іноземних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до Вищої ради правосуддя станом на 11 березня 2020 року  не надійшло.

11 березня 2020 року Конституційний Суд України ухвалив рішення № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII, яким визнав, серед іншого, неконституційною та такою, що втрачає чинність з дня ухвалення рішення, частину першу статті 94 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII зі змінами, внесеними Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX.

Згідно з пунктом 3 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України застосуванню підлягають відповідні положення законів України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII в редакції до внесення змін Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX, «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII в редакції до внесення змін Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193-IX.

Статтею 1512 Конституції України встановлено, що рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, відповідно до статті 152 Конституції України втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

За наведених обставин утворення Вищою радою правосуддя конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про початок якого оголошено рішенням Вищої ради правосуддя від 12 грудня 2019 року № 3474/0/15-19, є неможливими.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 3, 34 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та статтями 95, 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя

 

вирішила:

 

1. Визнати неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. Визнати конкурс на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошений відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 12 грудня 2019 року № 3474/0/15-19, таким, що не відбувся.

3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затверджене рішенням Вищої ради правосуддя від 10 грудня 2019 року № 3407/0/15-19, зі змінами, внесеними рішенням Вищої ради правосуддя від 14 січня 2020 року № 56/0/15-20.                                 

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                         А.А. Овсієнко

793_17.03.2020.doc

Джерело: hcj.gov.ua
21.01.2020

Сьогодні
04 серпня 2020

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація