МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

 Дайджест  / Центр суддівських студій 

 

Про новели у податкових пільгах для інвесторів

 

З метою покращення економічного зростання та, відповідно, добробуту країни, в Україні взято курс на активне впровадження великих інвестиційних програм, спрямованих на стимулювання залучення інвестицій в економіку через їхню державну підтримку.

За ініціативи Президента України прийнято Закон України від 17.12.2020 № 1116-IX «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» (далі – Закон № 1116), а 28 березня 2021 року набрав чинності Закон України від 02.03.2021 № 1293-IX «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні» (далі – Закон № 1293).

Цей Закон є важливим інструментом державної підтримки відповідних інвестиційних проектів, оскільки встановлює податкові стимули для значних інвесторів, а вживані у ньому терміни, необхідно тлумачити у значенні, наведеному в Законі України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

Зокрема відповідно до положень частини першої ст. 1 Закону № 1116,   інвестиційний проект із значними інвестиціями це інвестиційний проект, що відповідає вимогам, визначеним статтею 5 Закону (п.4 ст.1).

Зі змісту ст. 5 критерії інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватися державна підтримка, такі:

- сума інвестицій повинна перевищувати 20 млн. євро;
- строк реалізації інвестиційного проекту до 5 років;
- створення мінімум 80 робочих місць з мінімальною зарплатою більше 15 % ніж середня у відповідному регіоні;
- види економічної діяльності: у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;

- інвестиційний проект із значними інвестиціями передбачає будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення об’єктів інвестування у зазначених сферах, придбання необхідного устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, а також може передбачати будівництво за рахунок коштів інвестора із значними інвестиціями необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями об’єктів суміжної інфраструктури.

У свою чергу, інвестором із значними інвестиціями є зареєстрована в Україні юридична особа, яка спеціально утворена для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, є стороною спеціального інвестиційного договору та господарська діяльність якої спрямовується виключно на реалізацію інвестиційного проекту із значними інвестиціями та виконання спеціального інвестиційного договору (п.5 ст.1). 

Згідно з нормами Закону № 116, спеціальний інвестиційний договір це договір, що визначає порядок та умови реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, укладений між Кабінетом Міністрів України, інвестором із значними інвестиціями, заявником та органом місцевого самоврядування (у разі надання державної підтримки таким органом) (п.7 ст.1).

Державна підтримка за цим Законом не поширюється на інвестиційні проекти, що відповідають ознакам державно-приватного партнерства, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог законів України «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесію», та на інвестиційні проекти, що реалізуються відповідно до угод про розподіл продукції, які мають бути реалізовані із застосуванням вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

Як бачимо в Україні діє велика кількість законів, що регулюють відносини в інвестиційній сфері. Кожен з перерахованих законів спрямований на удосконалення регулювання відносин в інвестиційній сфері та мають свій предмет та мету. Проте цей матеріал підготовлений з інформативною метою та спрямований на коментар останніх змін у інвестиційному законодавстві. 

Повертаючись до податкових пільг для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, передбаченого Законом № 1293, зазначимо, що Законом доповнено підрозділ 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України пунктом 76 та встановлено тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільнення від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, визначених у підпункті 15 пункту 4 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України, що ввозяться платником податку - інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору.

У зазначеному пункті Митного кодексу України передбачено коди товарів згідно з УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), крім того передбачено, що ці товари повинні бути виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їх ввезення на митну територію України і не бути у використанні.

Також у Законі вказано, що перелік та обсяги ввезення товарів затверджується Урядом разом з укладанням інвестиційних договорів, а саме  звільнення від оподаткування податком на додану вартість, застосовується в межах строку реалізації інвестиційного проекту та невикористаного на момент митного оформлення товарів загального обсягу надання державної підтримки, визначеного у спеціальному інвестиційному договорі.

Водночас, якщо буде встановлено, що устаткування та комплектуючі до нього використовується не за цільовим призначенням або у разі дострокового припинення спеціального інвестиційного договору, за винятком форс-мажорних обставин, або ж таке устаткування буде відчужене упродовж п’яти років з дати ввезення їх на митну територію України, то платник податку-інвестор зобов’язаний буде сплатити податкові зобов’язання разом з пенею за результатами податкового періоду, на який припадає така дія, без врахування строків позовної давності, встановлених ст. 102 ПК України.

До 1 січня 2035 року інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору за виключенням тих, що реалізують інвестиційні проекти у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин, звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств, якщо цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

При цьому звільнення від податку на прибуток може застосовуватися протягом п’яти років від дати введення в експлуатацію об’єкта інвестиційного проекту. Для такого звільнення від оподаткування необхідно подати заявку у довільній формі до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації. Така заява вважається прийнятою, якщо контролюючим органом протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви не надано відмову про застосування звільнення.

Також на цей самий період, до 1 січня 2035 року, Закон № 1293 дозволяє органам місцевого самоврядування зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, які використовуються для реалізації інвестиційного проекту.

Суть передбачених Законом № 1293 податкових пільг полягає у тому, що вивільнені від оподаткування кошти залишаються у розпорядженні платника податку – інвестора, із значними інвестиціями та враховуються у складі загального обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки, що надається відповідно до Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні». При цьому, у разі встановлення відповідно до законодавства досягнення або перевищення загального обсягу державної підтримки, отриманої платником податку - інвестором із значними інвестиціями над встановленим відповідно до цього Закону обмеженням щодо загального обсягу державної підтримки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, платник податку зобов’язаний, починаючи з першого числа першого місяця календарного кварталу податкового (звітного) періоду, у якому відбулося таке перевищення, нараховувати та сплачувати податок на прибуток підприємств у загальному порядку.

Крім того, обов’язковою умовою для застосування податкової пільги є виконання інвестором із значними інвестиціями своїх зобов’язань за спеціальним інвестиційним договором.

Для практичної реалізації великої інвестиційної програми, наміченої владою, та на виконання Закону України № 1116 «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями», на черговому засіданні Уряду 23 червня, ухвалено кілька необхідних рішень, розроблених Мінекономіки.

Зокрема затверджено обов’язкові критерії щодо фінансової спроможності заявника та достатності власного капіталу, чистого операційного грошового потоку та наявність джерел фінансування для покриття значних інвестицій, що дозволить належним чином потенційним інвесторам попередньо оцінити свою фінансову спроможність для реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями та готувати відповідні документи для подачі їх до Мінекономіки в складі заявки (постанова КМУ від 23.06.2021 № 648).

Також затверджено Порядок взаємодії уповноваженої установи (UkraineInvest) із інвесторами, органами влади та місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації таких проектів (постанова КМУ від 23.06.2021 № 647).

Порядком урегульовано, зокрема, взаємодію UkraineInvest з МЗС, обласними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, заявниками та інвесторами.

Крім того, Кабінет Міністрів України доповнив Положення Мінекономіки новими завданнями, визначеними законом України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», такими як:

- здійснення оцінки інвестиційного проекту із значними інвестиціями, підготовки висновків про доцільність/недоцільність реалізації такого проекту та укладення спеціального інвестиційного договору;
- ведення реєстру проектів із значними інвестиціями;
- контроль та моніторинг виконання спеціальних інвестиційних договорів.

Отже, можемо з впевненістю резюмувати, що спеціальне законодавство, податкові пільги, які встановлено Законом № 1293, порядки взаємодії інвесторів, установ та органів, безперечно, є кроком уперед на шляху до покращення інвестиційного клімату та примноження привабливості нашої країни у довгостроковій перспективі. Це шлях для зупинення відтоку громадян до країн ЄС у пошуках кращого життя та вищого рівня оплати праці і, як наслідок, формування передумов для створення добробуту України.

За інформацією начальника відділу узагальнення судової практики 7ААС

Джерело: Пресслужба 7ААС
02.07.2021

Сьогодні
31 липня 2021

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація