МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 


 

 

 

 Дайджест  / Центр суддівських студій 

 

КОМІТЕТ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ. БУТИ?

 

“Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время…”
(Старий Заповіт. Друга книга Мойсеєва: Вихід,
глава 18, стих 21)

Конституція України від 28 червня 1996 року стала символом консолідації українського народу в розбудові України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та закріпила принципи розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.

Судді як носії судової влади зараз займають одне з провідних місць в державних владних структурах. Однак суспільство так створено, що чим вище становище людини, тим більш пильна увага до її поведінки з боку громадян цього суспільства. Тому судді повинні йти на деякі обмеження в своїй поведінці, які для звичайного громадянина являються обтяжливими.

В багатьох країнах світу поведінка судді нормативно визначена. Так, в Америці, Канаді та інших країнах поведінка судді регламентується кодексами суддівської поведінки.

В Україні до таких регламентуючих норм можна віднести ст. 127 Конституції України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 20 Цивільного процесуального кодексу, ст. 20 Господарського процесуального кодексу, ст. 75 Кримінального процесуального кодексу, деякі постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого господарського суду України та інші.

Незважаючи на існуючі відмінності між нашим суспільством та суспільствами інших демократично розвинутих країн, осудження неправильної поведінки судді з боку громадян мало чим відрізняється.
Оскільки побудова правової держави неможлива без високого рівня правової культури учасників судової діяльності, то регламентація поведінки суддів являється необхідною, так як і створення Комітету суддівської етики.

Як вже відзначалось, в багатьох країнах світу існують кодекси поведінки суддів. Такий кодекс існує в Сполучених Штатах Америки. Кодекс юридичної поведінки був прийнятий Палатою делегатів Американської Адвокатської Асоціації 16 серпня І972 року. Цей Кодекс замінив Канони юридичної етики, які були сформульовані майже 50 років тому. І хоча з 1972 року до діючого Кодексу були прийняті дві поправки, цей документ досі не зазнав серйозного всеохоплюючого перегляду.

Проект Кодексу юридичної поведінки (серпень 1990 року) був підготовлений Організаційним комітетом з питань етики І професійної відповідальності та підкомітетом, що складається з декількох членів та колишніх членів Комітету з етики, декількох членів судової колегії, за участю адвокатів, радників від інших груп Американської Адвокатської Асоціації та інших зацікавлених організацій.

Під час перегляду документу Асоціація збирала та обговорювала точки зору представників судової системи, адвокатів, громадськості. На думку Асоціації, норми цього Кодексу, що складається з п'яти Канонів, Спеціальних розділів і статей, є відносними нормами поведінки суддів.

Слід відзначити, що американська законодавча система ґрунтується на принципах незалежності, справедливості і компетентності юридичної системи, яка інтерпретує і приймає закони, що керують населенням. Роль юрисдикції є центральною в американській концепції справедливості та законопорядку. В усіх розділах Кодексу міститься примітка, що всі юристи публічно або у приватному порядку повинні шанувати юридичну посаду, як вияв довіри суспільства і прагнути підвищувати і підтримувати довіру до американської юридичної системи. Юрист – це арбітр фактів і закону у вирішенні спору та високий символ законопокірності уряду.

Затверджений V з’їздом суддів України 24 жовтня 2002 року Кодекс професійної етики судді потребує вдосконалення, так як відкритими лишаються питання щодо методів забезпечення дотримання його положень. Покладення цих функцій на кваліфікаційні комісії, а тим паче на дисциплінарні комісії суддів, принижує суддів виходячи з назв цих комісій. А той факт,  що судді за своєю ініціативою не звертаються до кваліфікаційної комісії для роз’яснення відповідності їх поведінки, положеннями закріпленими в Кодексі професійної етики судді свідчить, що ці органи не відстоюють належним чином незалежність суддів та судової системи. Вдосконалення Кодексу та утворення комітету суддівської етики може суттєво підвищити підзвітність суддів, а це, в свою чергу, підвищить довіру громадян до судової системи.

КОМІТЕТ СУДДІВСЬОЇ ЕТИКИ

А. Голова Верховною Суду призначає комітет суддівської етики, який складається з одинадцяти членів. Шість членів повинні бути суддями, три – представниками юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, три  – представниками адвокатури і один – представником Міністерства юстиції. Серед членів комітету по одному повинно бути обрано від Верховного Суду України, від судів проміжних рівнів і від спеціалізованих судів. Інші члени комітету повинні бути суддями, обраними від будь-якого суду (можливо, обласного господарського, адміністративного, апеляційного і районного судів), але не від Верховного Суду України. Голова Верховного Суду України призначає одного з членів комітету головою. Члени комітету повинні відпрацювати три роки; строк може бути продовжений, але ніхто не може працювати більш двох строків підряд.

Б. Комітет суддівської етики має право:
1.Більшістю голосів своїх членів висловлювати думку з приводу правильності суддівської поведінки з повагою до положень Кодексу суддівської поведінки і іншим вимогам, що відносяться до корпорації суддів, таким, як вимоги щодо фінансової звітності, або, з власної ініціативи, на прохання судді чи кандидата в судді, або зверненнями інших громадян, за умовою, що думка не буде віднесена до справи, яка знаходиться на розгляді в суді.
2.Давати рекомендації Верховному Суду України щодо внесення змін до Кодексу суддівської поведінки.
3.Приймати правила відносно процедури прийняття рішень, включаючи правила, що визначають своєчасну відповідь на запит.
4. Притягати до відповідальності суддів.
В. Суддя чи кандидат в судді, який зробив запит і діяв у відповідності з думкою Комітету, не може бути покараний за дії, які збігаються з думкою Комітету.
Г. Думка, що прийнята до виконання, повинна бути оформлена відповідно до суддівської офіційної процедури. Така думка є конфіденційною і не підлягає публічному розголошенню доки Верховний Суд України не скасує її статус. Проте, у відповідності з правилами суддівської процедури повинно бути проведено редагування документу, в якому особа, що цікавилась думкою комітету, її місцезнаходження, судові деталі та особи (організації, групи), які згадані в документі, повинні залишитись невідомими (засекреченими).
Правила, які відображають думку комітету і відредаговані таким чином, повинні періодично друкуватись і вважаються правильними. Правила повинні бути обов’язковими для додержання в своїй поведінці суддями чи іншими особами, які працюють як в судовій системі  так і  мають відношення до суддів чи судової системи.


Коментар
Верховний суд має високий авторитет в суспільстві, поняття «Верховний суд» ототожнюється з поняттям «Справедливість». Віра народу в справедливість зобов’язує  Верховний суд  формувати правосвідомість нації. Затвердження Пленумом Верховного суду норм поведінки для суддів на підставі чого вносяться відповідні зміни до Кодексу поведінки судді буде зобов’язувати суддів та всіх юристів- арбітрів фактів при розгляді справ в судді, публічно або в приватному порядку дотримуватись цих норм.
З утворенням Комітету суддівської етики та затвердженням постійного механізму регулювання норм поведінки суддів, процедури розгляду фактів порушення Правил поведінки суддів та притягнення їх до відповідальності, повноваження кваліфікаційних, дисциплінарних комісій та Ради юстиції по вирішенню питань відповідальності суддів повинно бути припинено або обмежено.


Далі буде….

В. Д. ФРОЛОВ
Суддя,
Кандидат юридичних наук,
Заслужений юрист України
м. Миколаїв

Джерело:
12.02.2015

Сьогодні
10 грудня 2019

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація