МІЖНАРОДНИЙ ФОНД
УКР ENG
 
news
/Forum/0_Forum.php

 

Швейцарська Конфедерація

 

 

 

 

 Міжнародні организації  / Правові адреси Інтернет 

 

Правова доктрина України базується на нормах і принципах, зазначених в установчих документах таких міжнародних організацій, як ООН, Рада Європи, Європейський Союз. Тому виникає потреба бути ознайомленим з основними принципами діяльності цих організацій, їх правовим полем. Один з шляхів щодо інформованості про ці організації - застосування мережі Інтернет.

ООН

Організація Об'єднаних Націй була створена 24 жовтня 1945 року 51 країною, що були сповнені рішучості зберегти мир за допомогою розвитку міжнародного співробітництва і забезпечення колективної безпеки. На сьогоднішній день членами Організації Об'єднаних Націй є 185 країн.
Організація Об'єднаних Націй є центром вирішення проблем, які постають перед всім людством. Ця діяльність здійснюється спільними зусиллями більш 30 пов'язаних з нею організацій, що складають систему Організації Об'єднаних Націй. День у день Організація Об'єднаних Націй та інші організації її системи ведуть роботу по сприянню дотриманню прав людини, охороні навколишнього середовища, боротьбі з хворобами, забезпеченню розвитку і боротьбі зі злиднями. Установи Організації Об'єднаних Націй розробляють норми і правила безпечного й ефективного повітряного і морського повідомлення, сприяють удосконаленню телекомунікацій і захисту інтересів споживачів, сприяють забезпеченню поваги прав інтелектуальної власності і координують розподіл радіочастот. Організація Об'єднаних Націй також є ініціатором міжнародних кампаній по боротьбі з незаконним обігом наркотиків і тероризмом. Діючи у всіх регіонах світу, Організація Об'єднаних Націй та її установи надають допомогу біженцям, допомагають поліпшити якість питної води і збільшити обсяги виробництва продовольства, надають позики країнам, що розвиваються, і допомагають стабілізувати фінансові ринки.

Домашня сторінка ООН
Початкова сторінка ООН в мережі Інтернет. На ній представлені посилання на основні матеріали ООН, що занесені до цієї мережі, зокрема, основні відомості, новини, інформація про конференції та заходи, установи та матеріали, пов'язані з підтримкою миру та безпеки, правами людини, гуманітарною діяльністю, міжнародним правом, соціальним та економічним розвитком, тощо. Більшість матеріалів продубльовано російською мовою.
http://www.un.org/

Статут Організації Об'єднаних Націй
Коли держави стають членами Організації Об'єднаних Націй, вони приймають на себе зобов'язання, викладені в Статуті ООН, що є міжнародним договором, у якому відбиті основні принципи міжнародних відносин. Відповідно до Статуту, у своїй діяльності Організація Об'єднаних Націй переслідує чотири цілі: підтримувати міжнародний мир і безпеку, розвивати дружні відносини між націями, здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем і в заохоченні поваги до прав людини, бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей.
http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm

Генеральна Асамблея
Всі 185 держав-членів Організації Об'єднаних Націй представлені в Генеральній Асамблеї - свого роду всесвітньому парламенті, на засіданнях якого розглядаються найбільш нагальні проблеми людства. Кожна держава-член має один голос. Рішення по "важливих питаннях", таких, як рекомендації щодо підтримки міжнародного миру і безпеки, прийняття нових членів або затвердження бюджету Організації Об'єднаних Націй, включаючи і бюджети операцій по підтримці миру, приймаються більшістю в дві третини голосів. Рішення по інших питаннях приймаються простою більшістю голосів.
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/gassembl.htm

Рада Безпеки
Згідно Статуту Організації Об'єднаних Націй, Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримку міжнародного миру і безпеки і може бути скликана у будь-яку годину дня або ночі при виникненні загрози миру. Рада складається з 15 членів. П'ять з них - Китай, Російська Федерація, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Франція - є постійними членами. Інші 10 членів Ради обираються Генеральною Асамблеєю на дворічний термін.
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/scouncil.htm

Економічна і Соціальна Рада
Діючи під загальним керівництвом Генеральної Асамблеї, Економічна і Соціальна Рада координує діяльність Організації Об'єднаних Націй і установ її системи в економічній і соціальній сферах. Будучи головним форумом для обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем і створення рекомендацій у відношенні політики в цих областях, Рада грає важливу роль у зміцненні міжнародного співробітництва з метою розвитку. У своїй роботі Рада консультується з відповідними неурядовими організаціями, підтримуючи тим самим життєво важливий зв'язок між Організацією Об'єднаних Націй і цивільним суспільством.
До складу Ради входять 54 члена, що обираються Генеральною Асамблеєю на три роки. Щорічно Рада проводить - поперемінно в Нью-Йорку і Женеві - свою сесію тривалістю в один місяць. У ході сесії проводиться спеціальне засідання на рівні міністрів для обговорення найважливіших економічних і соціальних питань.
Протягом року робота Ради ведеться в її допоміжних органах, що регулярно проводять свої засідання і звітують перед Радою. Наприклад, Комісія з прав людини здійснює контроль за дотриманням прав людини у всіх країнах світу. Інші органи займаються питаннями соціального розвитку, положення жінок, попередження злочинності, боротьби з наркоманією й охорони навколишнього середовища. П'ять регіональних комісій сприяють економічному розвитку і зміцненню економічних відносин у своїх регіонах.
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/ecosoc.htm

Рада по Опіці
Була створена для забезпечення міжнародного спостереження за 11 підопічними територіями, що знаходилися під керуванням 7 держав-членів, а також для забезпечення того, щоб їх уряди здійснювали необхідні зусилля для підготовки цих територій до самоврядування або незалежності. Оскільки робота Ради по Опіці, до складу якої в даний час входять п'ять постійних членів Ради Безпеки, в основному завершена, до правил її процедури були внесені відповідні зміни, з тим щоб вона могла проводити свої засідання лише в тих випадках, коли того потребуватимуть обставини.
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/trust.htm

Міжнародний Суд
Міжнародний Суд - відомий також як Всесвітній суд - є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй. Складається із 15 суддів, що обираються Генеральною Асамблеєю і Радою Безпеки. Міжнародний Суд займається врегулюванням суперечок між державами. Участь держав у судових розглядах носить добровільний характер, проте якщо держава погоджується на це, то вона зобов'язана підкорюватися рішенню Суду. Суд також займається підготовкою консультативних висновків по запитах Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки.
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/icj.htm

Секретаріат
Секретаріат проводить оперативну та адміністративну роботу Організації Об'єднаних Націй відповідно до вказівок Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки та інших органів. Його очолює Генеральний секретар, що набирає штат співробітників, необхідних для роботи Організації, і забезпечує загальне адміністративне керівництво. В даний час Секретаріат складається з дев'ятьох департаментів і ряду управлінь, в яких працюють 8700 чоловік майже з 160 країн світу. Крім Центральних установ, розташованих у Нью-Йорку, у Женеві, Відні і Найробі, в інших містах є відділення Організації Об'єднаних Націй.
http://www.un.org/russian/basic/mainorg/secretar.htm/

Система Об'єднаних Націй
Офіційний Web-каталог Системи Організацій Об'єднаних націй, включаючи алфавітний перелік серверів ООН.
http://www.unsystem.org/

РАДА ЄВРОПИ (Council of Europe)

Домашня сторінка Ради Європи
Міжурядова організація, що має на меті вирішення усіх важливих питань європейського суспільства, за винятком питань оборони. Діяльність Ради Європи спрямована на вироблення європейських конвенцій та угод, на основі яких у державах-учасницях відбувається зміна законодавства відповідно до нормативних вимог цих документів.
http://www.coe.fr

Парламентська Асамблея Ради Європи
http://stars.coe.fr/

Угоди, конвенції, протоколи Ради Європи
http://www.coe.fr/eng/legaltxt/treaties.htm

Інформаційно-документаційний фонд Ради Європи в Україні
Центр інформації та документації Ради Європи в Україні належить до мережі існуючих інформаційних центрів, які функціонують в столицях центрально- та східноєвропейських країн, що є членами Ради Європи. Головним завданням мережі центрів є ознайомлення громадськості країн, в яких вони знаходяться, з принципами, структурою та завданнями Ради Європи, основними здобутками її діяльності. Вузол містить інформацію щодо діяльності Ради Європи, новини, переклади документів РЄ (зокрема, конвенції та угоди) тощо.
http://www.coe.kiev.ua/

Інформаційно-документаційний фонд Ради Європи в Росії
Російська версія вузла Ради Європи
http://www.coe.ru/

Європейський Суд з прав людини (European Court of Human Rights)
11 вересня 1997 року Україна ратифікувала Європейську Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. З цього моменту українські громадяни одержали реальну можливість спрямовувати індивідуальні скарги, пов'язані з порушенням їх прав, до Європейського Суду з прав людини (м. Страсбург). Суд являє собою наднаціональний орган, звернутися в який можливо лише за умови вичерпання усіх внутрішньодержавних засобів захисту.
Даний веб-вузол містить загальну інформацію про Суд, судові рішення, основні тексти і прес-релізи. Цей вузол був відкритий 05/01/97.
http://www.coe.int/

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Європа
Офіційна веб-сторінка Європейського Союзу (обслуговує Парламент, Раду, Комісії, Суд Європейського Союзу, Суд Аудиторів, комітети, Європейський центральний банк, агенції та інші установи ЄС).
http://europa.eu.int/index-en.htm

Бюлетень Європейського Союзу
Офіційні публікації Європейського Союзу. Бюлетень інформує про роботу Комісій та інших установ Євросоюзу.
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/welcome.htm

Суд Європейського Союзу
Обговорення, слухання, офіційні повідомлення для засобів масової інформації та інше.
http://europa.eu.int/cj/en/index.htm

Європейський парламент
Офіційний вузол законодавчого органу ЄС
http://www.europarl.eu.int

Європейська Комісія
Офіційні документи створені Європейською Комісією.
http://europa.eu.int/comm/off/index_en.htm

Рада Євросоюзу
http://ue.eu.int/en/summ.htm

ЄС у Сполучених Штатах Америки
Вузол для Американських дослідників, включає список бібліотек, що зберігають матеріали про ЄС у США.
http://www.eurunion.org/

Iнтернет-ресурси ЄС
Колекції зв'язків на різні сервери ЄС та ресурси, підтримані університетом Берклі.
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html

Єврокерівництво
Інформаційний вузол, розроблений консорціумом бібліотек графства Ессексс, допомагає знайти найбільш важливі ресурси, які мають відношення до ЄС.
http://www.euroguide.org

СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД)

Виконавчий Cекретаріат Співдружності Незалежних Держав
Офіційний сервер Виконавчого Cекретаріату СНД. Містить інформацію про держави-учасниці СНД, діяльність Виконавчого Cекретаріату та інших статутних органів СНД, основні документи Співдружності, а також посилання на інформаційні матеріали новин у державах СНД і посилання на ресурси Інтернет по розділах: "Державні структури СНД", "Державні структури зарубіжжя", "Міжнародні організації", "Преса російською мовою", "Закордонна преса", "Пошукові системи".
http://www.cis.minsk.by/russian/home.htm

ОБСЄ ОБСЄ (Організація безпеки і співробітництва в Європі, OSCE)
Офіційний вузол організації, що займається питаннями запобігання конфліктів, вирішення кризових ситуацій, допомоги в після-кризовий період в Європі.
http://www.osce.org

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ Домашня сторінка Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD)
Форум для високорозвинених країн, метою яких є сприяння економічному зростанню, фінансовій стабільністі серед країн-членів, а також допомога економічному розвитку менш розвинених членів, країн-не членів, розширення світової багатосторонньої торгівлі. OECD проводить важливі форуми для обговорення міжнародних фінансових проблем і поліпшення підтримки країн, що розвиваються.
http://www.oecd.org/

НАТО (North Atlantic Treaty Organization)

Офіційний вузол Північноатлантичного альянсу англійською і французькою мовами.
http://www.nato.int/

Російськомовний модуль НАТО
Цей російськомовний модуль містить основну інформацію про діяльність НАТО, новини, тексти виступів та заяв, комюніке, факти та коментарі, різні статті, інші матеріали. Серед основних текстів виділені Північноатлантична угода, Стратегічна Концепція Північноатлантичного союзу, Основоположний акт між НАТО та Російською Федерацією, Хартія про особливе партнерство між НАТО та Україною. З рядом документів та з останнім випуском бюлетеня "Новини НАТО" можно ознайомитися на українській мові.
http://www.nato.int/docu/other/ru/russian.htm

ГРІНПІС
Міжнародна організація Грінпіс займається проблемами охорони навколишнього середовища. Вузол містить міжнародні угоди та інші матеріали.
http://www.greenpeace.org
СВІТОВИЙ БАНК (ВСЕСВІТНИЙ БАНК)

Домашня сторінка Світового банку
Це міжнародна організація розвитку, мета якої - надавати допомогу країнам-членам Групи Світового банку на шляху до економічного та соціального прогресу.
http://www.worldbank.org/

Світовий банк в Україні
Інформація щодо діяльності Світового банку, співробітництва з Україною та інші цікаві матеріали.
http://www.worldbank.org.ua/bankukrsite/home.htm

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) створений у 1991 році. Він існує, щоб сприяти переходові до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, а також розвитку приватної та підприємницької ініціативи в країнах Центральної і Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав (СНД), прихильних принципам багатопартійної демократії, плюралізму та ринкової економіки і впровадженню їх у життя.
ЄБРР намагається допомогти здійснити структурні та галузеві економічні реформи, розвиваючи конкуренцію, приватизацію та підприємництво, з урахуванням конкретних потреб країн, що знаходяться на різних етапах переходу. Своїми інвестиціями він сприяє розвитку приватного сектору, зміцненню фінансових заснувань і правових систем, а також розвитку інфраструктури, необхідної для підтримки приватного сектору.
http://www.ebrd.com/

Всесвітня торгова організація (World Trade Organization) Організація, що сприяє встановленню єдиних правил торгівлі між країнами. Основна мета - щоб торгівля між країнами проходила вільно, однорідно, більш прогнозовно, наскільки це можливо.
http://www.wto.org/

Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization) Тексти угод, публікації, матеріали Арбітражного центру Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
http://www.wipo.org/

ІНТЕРПОЛ Міжнародна організація, що координує співробітництво між державними органами поліції держав-учасниць Інтерполу. Забезпечує ці установи різнобічною кримінальною інформацією.
http://193.123.144.14/interpol-pr/

Світова Інформаційна Мережа Юстиції (World Justice Information Network) Співтовариство користувачів мережі Інтернет, в яке входять вчені в галузі кримінальної юстиції, що обмінюються інформацією через віртуальну бібліотеку і систему електронних конференцій
http://www.wjin.net  

Сьогодні
22 вересня 2023

Анонс подій:

 

 

 


Архів заходів Центру>>

 


 

Опитування (архів)


підписатися на        розсилку новин з сайту
підтвердити підписку
нагадати пароль
відписатисяНаші публікації:

 

Архів публікацій>>

 


 

 
© 2001-2016. Центр суддівських студій. При копіюванні матеріалів та/або розміщенні їх у будь-якому інформаційному виданні -
посилання на Центр суддівських студій обов'язкове. E-mail: info@judges.org.ua, judges@i.com.ua

Підтримка сайту: Швейцарська Конфедерація